Veškeré platby zasílejte na číslo účtu: 2301950340/2010

KRYCÍ LIST KCHNŠ